ablius

×ãblius (l. hebel) sm. (2) J, Vkš oblius: Darbininkai sukrovė į vieną vietą ablius, drožtuvus, skrostuvus M.Valanč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • ablia — ×ablià sf. (2) žr. ablius: Sutrinko ... tėvelio grindos ... ablià abliavotos NS332 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ablis — ×ãblis sm. (2) žr. ablius: Jei reikalauna ãblio, tai nepadarysi kirviu Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dvigeležis — dvigeležis, ė adj. su dviem geležimis, peiliais: Dvigeležis, arba dubeltavasis, ablius drožia visai plynai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskrosti — tr., išskrõsti, išskrõdžia, ìšskrodė; L 1. SD416, Q59, MŽ2115, N, K, M, Š, BŽ83, DŽ, NdŽ, Plng išimti vidurius, išdarinėti: Ižskrodžiu žuvį SD253. Marti išskrodė žuvį ir nuvalė J. Visas žuvis išskrodė, šaltu vandeniu apipylė Užp. Išskrosta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lieta — (la. lieta) sf. (1) 1. nauda, pelnas: Kas iš anų lieta, kad visi tušti riešutai J. Nieko lietos iš supuvusio medžio J. Nėko lietos iš to nebėr Slnt. Iš tų vištų nieko lietos: lesini lesini, o kiaušio nė pasiutusio Grg. Lietos medis MitI133. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tarp — tar̃p praep. su gen., instr., dat. Rtr, Š, FrnW; L junginiai su šiuo prielinksniu žymi: 1. H, R, MŽ, Sut ko buvimą vietoje, ribojamoje kitų objektų, ar veiksmą, vykstantį kokių daiktų ribojamoje vietoje: Ir už stalo sėdėjo jis pasistatęs tarp… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tęvgalis — sm. (1) I, DūnŽ, OGLI14, Šts, Skd, Pp, Vkš, tę̃vgalis (1) KŽ; A1883,262, Ls plonasis galas: Aš imsu [rąsto] drūktgalį, o tu tęvgalį KlvrŽ. Ant tęvgalio medis minkštesnis, ir ablius, rodos, daugiau kimba Grg. Iš eglės tęvgalių rąstų nepadarysi Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velti — 1 velti, vẽlia, vėlė KBII162, K, I, Š, Rtr, BŽ42, DŽ, NdŽ, KŽ; Q604, OsG72, N, M, LL35, L, PolŽ38 1. tr. K taršyti, šiaušti: Plaukus velti Grv. Kam seserelę skriaudi – plaukelius velì, pešioji Vkš. | refl. N: Negal surišti, plaukai vẽlas Trk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viengeležis — viengeležis, ė adj. padarytas iš grynos geležies: Viengeležis ablius turi lygius ašmenis, bet plėšia rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienrankis — 2 vienrañkis, ė adj., smob. (2) KI338,345, K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, vienrankis (1); Q144, B393, D.Pošk, S.Dauk, N, M, L žr. vienarankis: 1. Ką dirbsi vienrañkis, ka neisi į mokyklą? Trk. Vienrankis dalgį tina iš koto išsitvėręs Šts. Kareivis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.